Архівний сектор

Рокитнянської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

Архівний сектор Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області налічує 2 штатні одиниці – завідувач сектору, головний спеціаліст.photo
Смольницька Віра Вікторівна

-

1966 року народження. Призначена на посаду начальника архівного відділу Рокитнянської районної державної адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.05.2011 р. № 40-к. З січня 2020 року завідувач архівного сектору Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області.

В 1993 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю економіст.

Відповідно до Положення про архівний сектор здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, затверджує функціональні обов'язки працівників сектору, видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.photo
Кузьменко Тетяна Петрівна

-

1980 року народження, головний спеціаліст відділу, призначена на посаду розпорядженням голови адміністрації від 15 липня 2008 року № 41-к. З січня 2020 року головний спеціаліст архівного сектору Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області.

В 2006 році закінчила Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю "бухгалтерський облік і аудит". В 2020 році закінчила Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Державне управління і адміністрування" та отримала ступінь "Магістра"

Забезпечує виконання планів роботи сектору, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонт документів, оправлення та підшивка документів, перевірка наявності і стану документів, видача документів користувачам, проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.