Рокитнянський архівний сектор

архівного відділу
Білоцерківської районної державної адміністрації

Київської області

a

Штати

Архівний сектор Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області налічує 2 штатні одиниці – завідувач сектору, головний спеціаліст.photo
Смольницька Віра Вікторівна

-

1966 року народження. Призначена на посаду начальника архівного відділу Рокитнянської районної державної адміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.05.2011 р. № 40-к. З січня 2020 року завідувач архівного сектору Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області. З 05 лютого 2021 року завідувач Рокитнянського архівного сектору архівного відділу Білоцерківської рйонної державної адмінінстрації Київської області

В 1993 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю економіст.

Відповідно до Положення про архівний сектор здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, затверджує функціональні обов'язки працівників сектору, видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.