Архівний відділ

Рокитнянської райдержадміністрації

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


В Рокитнянському районному державному архіві (сучасна назва - архівний відділ Рокитнянської районної державної адміністрації) знаходяться на зберіганні документи з 1944 року.

Всі документи, які зберігалися в Рокитнянському районному державному архіві в роки окупації району були знищені німцями (акт, складений представниками різних установ, про збитки нанесені Рокитнянському районному державному архіву під час німецько-фашистської окупації від 11 грудня 1944 року).

В липні 1941 року  була призупинена діяльність Рокитнянського районного державного архіву.

Рокитнянський район був окупований 25 липня 1941 року і звільнений 31 січня  1944 року.

Районний державний архів відновив свою роботу в лютому місяці 1944 року після визволення району від німецько-фашистських загарбників.

Частина документів довоєнного періоду та років війни зберігається в Державному архіві Київської області. А саме:

- Синявський цукровий завод                                                                        1921 р.  

- Волревкоми                                                                                                    1920-1921р.р. 

- Рокитнянська районна контора зв'язку                                                     1944-1945 р.р.

- Рокитнянська фінансовий відділ                                                                1944-1945 р.р

- Уповноважений міністерства заготовок по Рокитнянському району  1944-1945 p.p.

- Рокитнянський районний відділ землевпорядкування                           1944-1945 р.р.

- Рокитнянський здороввідділ                                                                       1944-1945 р.р.

- Рокитнянський промпіщекомбінат                                                              1944-1945 р.р.

- Рокитнянський відділ кінофікації                                                                1944-1945 р.р.

- Рокитнянський дорожній відділ                                                                   1944-1945 р.р.

- Рокитнянський відділ коммунального господарства                              1944-1945 р.р.

- Рокитнянський района ветиринарна лікарня                                            1944-1945 р.р.

- Рокитнянський контора "Заготскот"                                                           1944-1945 р.р.

- Рокитнянський контора "Заготсырье"                                                       1944-1945 р.р.

- Синявський державний млин                                                                       1944-1945 р.р.

- Рокитне, пункт "Заготзерно"                                                                         1944-1945 р.р.

- Інспекція Державного страхування по Рокитнянському району            1944-1945 р.р.

 

До січня 1959 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, в районі - начальнику міліції.

З 1960 року районний державний архів підпорядкований виконкому Рокитнянської районної ради та архівному відділу Київського облвиконкому.

30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР " Про укрупнення сільських районів Української РСР", відповідно до якого  ліквідований Рокитнянський район  та приєднаний до Таращанського району Київської області, у складі якого пробув до 8 грудня 1966 року. Рокитнянський районний державний архів в ці роки свою діяльність не проводив.

З 1989 року районний державний архів підпорядковується виконкому Рокитнянської районної ради та Державному архіву Київської області.

У 1992 році при утворенні Рокитнянської районної державної адміністрації, районний державний архів переходить у підпорядкування райдержадміністрації та змінює свою назву на архівний відділ райдержадміністрації.

З 1993 року районний архів став архівним відділом  виконкому Рокитнянської районної Ради.

З 1995 року  архівний відділ переходить у підпорядкування Рокитнянськійрайонній державній адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області.

31 травня 2007 року відповідно до розпорядження Президента України від 02.09.2000 № 273/2000-рп, статті 29 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", районна рада своїм рішенням створила комунальну установу Рокитнянської районної ради "Трудовий архів Рокитнянського району".

В 2008 році архівному відділу райдержадміністрації та трудовому архіву було виділено частину приміщення в будинку відділу освіти, який знаходиться за адресою: вул. Заводська, 2, смт Рокитне.

В архівному відділі  Рокитнянської районної державної адміністрації зберігаються документи, які віднесені до Національного архівного фонду (НАФ).

Станом на 1 червня 2012 року архівний відділ налічує 67 фондів, 17176 справ, в тому числі 47 справ з особового складу.

В архівному відділі зберігається науково - довідкова література. А  саме:

- Книга скорботи України – видавництво «Молодь», 2005;

- Книга пам’яті України -     видавництво «Молодь» ,1996;

- Національна книга пам’яті – Український інститут національної пам’яті, Київська обласна адміністрація;

- Історичний нарис Рокитнянщини» - видавництво «Новий друк», 2008;

- Київщина із минулого в майбутнє – видавничий центр «Академія», 2001

- Науково-практичні журнали «Архіви України»;

- Вісник Державного комітету архівів України;

- Фотоальбом  «80 років Рокитнянському району», 2003;

- Фотоальбом  «30 років ВАТ «Рокитнянський цукровий завод», 2003;

- Адміністративно – територіальний поділ Київщини 1918 – 2010 рр., 2012.

 

При архівному відділі райдержадміністрації діє дорадчий орган – експертна комісія.  Розпорядженням голови Рокитнянської районної державної адміністрації від 29 червня 2011 року № 446  було затверджено Положення про експертну комісію архівного відділу Рокитнянської районної державної адміністрації та призначено її новий склад.

В післявоєнний період завідуючим архівом був  Кравченко Василь Тарасович, який працював до 1963 року.

Після чергових змін у територіальному розподілі в грудні 1966 року Рокитнянський район  був відділений від Таращанського та знову розпочав роботу районний державний архів.  Завідуючим архівом був призначений Саченко  Іван Гнатович, який працював по 1968 рік.

З 1969 р. до вересня 1987 року завідуючим архівом працював Москалик Андрій Іванович.

З 1 жовтня 1987 року  розпорядженням від 18.09.1987 № 12 завідуючою архівом була призначена Капустян Ніна Миколаївна [1].

До січня 1959 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, в районі - начальнику міліції.

          З    1960    року районний державний архів підпорядкований виконкому Рокитнянської районної ради      та    архівному    відділу    Київського облвиконкому.

         30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР " Про укрупнення сільських районів Української РСР", відповідно до якого  ліквідований Рокитнянський район  та приєднаний до Таращанського району Київської області, у складі якого пробув до 8 грудня 1966 року. Рокитнянський районний державний архів в ці роки свою діяльність не проводив.

       З 1989 року районний державний архів підпорядковується виконкому Рокитнянської районної ради та Державному архіву Київської області.

         У 1992 році при утворенні Рокитнянської районної державної адміністрації, районний державний архів переходить у підпорядкування райдержадміністрації та змінює свою назву на архівний відділ райдержадміністрації.

       З 1993 року районний архів став архівним відділом  виконкому Рокитнянської районної Ради.

       З 1995 року  архівний відділ переходить у підпорядкування Рокитнянській районній державній адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області.

          В післявоєнний період завідуючим архівом був  Кравченко Василь Тарасович, який працював до 1963 року.

          Після чергових змін у територіальному розподілі в грудні 1966 року Рокитнянський район  був відділений від Таращанського та знову розпочав роботу районний державний архів.  Завідуючим архівом був призначений Саченко  Іван Гнатович, який працював по 1968 рік.

          З 1969 р. до вересня 1987 року завідуючим архівом працював Москалик Андрій Іванович.

         З 1 жовтня 1987 року  розпорядженням від 18.09.1987 № 12 завідуючою архівом була призначена Капустян Ніна Миколаївна


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. КАПУСТЯН НІНА МИКОЛАЇВНА  (Переглянути)