Рокитнянський архівний сектор

архівного відділу
Білоцерківської районної державної адміністрації

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


В Рокитнянському районному державному архіві (сучасна назва - архівний відділ Рокитнянської районної державної адміністрації) знаходяться на зберіганні документи з 1944 року.

Всі документи, які зберігалися в Рокитнянському районному державному архіві в роки окупації району були знищені німцями (акт, складений представниками різних установ, про збитки нанесені Рокитнянському районному державному архіву під час німецько-фашистської окупації від 11 грудня 1944 року).

В липні 1941 року  була призупинена діяльність Рокитнянського районного державного архіву.

Рокитнянський район був окупований 25 липня 1941 року і звільнений 31 січня  1944 року.

Районний державний архів відновив свою роботу в лютому місяці 1944 року після визволення району від німецько-фашистських загарбників.

Частина документів довоєнного періоду та років війни зберігається в Державному архіві Київської області. А саме:

- Синявський цукровий завод                                                                        1921 р.  

- Волревкоми                                                                                                    1920-1921р.р. 

- Рокитнянська районна контора зв'язку                                                     1944-1945 р.р.

- Рокитнянська фінансовий відділ                                                                1944-1945 р.р

- Уповноважений міністерства заготовок по Рокитнянському району  1944-1945 p.p.

- Рокитнянський районний відділ землевпорядкування                           1944-1945 р.р.

- Рокитнянський здороввідділ                                                                       1944-1945 р.р.

- Рокитнянський промпіщекомбінат                                                              1944-1945 р.р.

- Рокитнянський відділ кінофікації                                                                1944-1945 р.р.

- Рокитнянський дорожній відділ                                                                   1944-1945 р.р.

- Рокитнянський відділ коммунального господарства                              1944-1945 р.р.

- Рокитнянський района ветиринарна лікарня                                            1944-1945 р.р.

- Рокитнянський контора "Заготскот"                                                           1944-1945 р.р.

- Рокитнянський контора "Заготсырье"                                                       1944-1945 р.р.

- Синявський державний млин                                                                       1944-1945 р.р.

- Рокитне, пункт "Заготзерно"                                                                         1944-1945 р.р.

- Інспекція Державного страхування по Рокитнянському району            1944-1945 р.р.

 

До січня 1959 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, в районі - начальнику міліції.

З 1960 року районний державний архів підпорядкований виконкому Рокитнянської районної ради та архівному відділу Київського облвиконкому.

30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР " Про укрупнення сільських районів Української РСР", відповідно до якого  ліквідований Рокитнянський район  та приєднаний до Таращанського району Київської області, у складі якого пробув до 8 грудня 1966 року. Рокитнянський районний державний архів в ці роки свою діяльність не проводив.

З 1989 року районний державний архів підпорядковується виконкому Рокитнянської районної ради та Державному архіву Київської області.

У 1992 році при утворенні Рокитнянської районної державної адміністрації, районний державний архів переходить у підпорядкування райдержадміністрації та змінює свою назву на архівний відділ райдержадміністрації.

З 1993 року районний архів став архівним відділом  виконкому Рокитнянської районної Ради.

З 1995 року  архівний відділ переходить у підпорядкування Рокитнянськійрайонній державній адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області.

31 травня 2007 року відповідно до розпорядження Президента України від 02.09.2000 № 273/2000-рп, статті 29 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", районна рада своїм рішенням створила комунальну установу Рокитнянської районної ради "Трудовий архів Рокитнянського району".

В 2008 році архівному відділу райдержадміністрації та трудовому архіву було виділено частину приміщення в будинку відділу освіти, який знаходиться за адресою: вул. Заводська, 2, смт Рокитне.

Станом на 01 січня 2020 року відповідно до розпорядження в. о. голови Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області від 25.11.2019 № 299 «Про затвердження граничної чисельності працівників  апарату та  структурних  підрозділів  Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області»  архівний відділ Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області ліквідовано та утворено  архівний сектор Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області (без статусу юридичної особи публічного права) чисельністю 2 штатні одиниці.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», «Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій»  з 05 лютого 2021 року архівний сектор Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області реорганізовано на Рокитнянський архівний сектор архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (без статусу юридичної особи публічного права) чисельністю 1 штатної одиниці.

В архівному секторі  зберігаються документи, які віднесені до Національного архівного фонду (НАФ).

Станом на 1 січня 2021 року архівний сектор  налічує 73 фондів, 21572 справи, в тому числі 152 справи з кадрових питань (особового складу).

В архівному секторі зберігається науково - довідкова література. А  саме:

- Книга скорботи України – видавництво «Молодь», 2005;

- Книга пам’яті України -     видавництво «Молодь» ,1996;

- Національна книга пам’яті – Український інститут національної пам’яті, Київська обласна адміністрація;

- Історичний нарис Рокитнянщини» - видавництво «Новий друк», 2008;

- Київщина із минулого в майбутнє – видавничий центр «Академія», 2001

- Науково-практичні журнали «Архіви України»;

- Вісник Державного комітету архівів України;

- Фотоальбом  «80 років Рокитнянському району», 2003;

- Фотоальбом  «30 років ВАТ «Рокитнянський цукровий завод», 2003;

- Адміністративно – територіальний поділ Київщини 1918 – 2010 рр., 2012.

 

При архівному секторі Рокитнянської районної державної адміністрації київської області до 04 лютого 2021 року діяв дорадчий орган – експертна комісія.  Розпорядженням голови Рокитнянської районної державної адміністрації від 29 червня 2011 року № 446  було затверджено Положення про експертну комісію архівного відділу Рокитнянської районної державної адміністрації та призначено її новий склад.

В післявоєнний період завідуючим архівом був  Кравченко Василь Тарасович, який працював до 1963 року.

Після чергових змін у територіальному розподілі в грудні 1966 року Рокитнянський район  був відділений від Таращанського та знову розпочав роботу районний державний архів.  Завідуючим архівом був призначений Саченко  Іван Гнатович, який працював по 1968 рік.

З 1969 р. до вересня 1987 року завідуючим архівом працював Москалик Андрій Іванович.

З 1 жовтня 1987 року  розпорядженням від 18.09.1987 № 12 завідуючою архівом була призначена Капустян Ніна Миколаївна [1].

До січня 1959 року районний архів був підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, в районі - начальнику міліції.

          З    1960    року районний державний архів підпорядкований виконкому Рокитнянської районної ради      та    архівному    відділу    Київського облвиконкому.

         30 грудня 1962 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради УРСР " Про укрупнення сільських районів Української РСР", відповідно до якого  ліквідований Рокитнянський район  та приєднаний до Таращанського району Київської області, у складі якого пробув до 8 грудня 1966 року. Рокитнянський районний державний архів в ці роки свою діяльність не проводив.

       З 1989 року районний державний архів підпорядковується виконкому Рокитнянської районної ради та Державному архіву Київської області.

         У 1992 році при утворенні Рокитнянської районної державної адміністрації, районний державний архів переходить у підпорядкування райдержадміністрації та змінює свою назву на архівний відділ райдержадміністрації.

     З 1993 року районний архів став архівним відділом  виконкому Рокитнянської районної Ради.

       З 1995 року  архівний відділ переходить у підпорядкування Рокитнянській районній державній адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та Державному архіву Київської області.

     Станом на 01 січня 2020 року  утворено  архівний сектор Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області (без статусу юридичної особи публічного права).

 З 05 лютого 2021 року - Рокитнянський архівний сектор архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області (без статусу юридичної особи публічного права).

          В післявоєнний період завідуючим архівом був  Кравченко Василь Тарасович, який працював до 1963 року.

          Після чергових змін у територіальному розподілі в грудні 1966 року Рокитнянський район  був відділений від Таращанського та знову розпочав роботу районний державний архів.  Завідуючим архівом був призначений Саченко  Іван Гнатович, який працював по 1968 рік.

          З 1969 р. до вересня 1987 року завідуючим архівом працював Москалик Андрій Іванович.

         З 1 жовтня 1987 року  розпорядженням від 18.09.1987 № 12 завідуючою архівом була призначена Капустян Ніна Миколаївна


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. КАПУСТЯН НІНА МИКОЛАЇВНА  (Переглянути)